<BGSOUND src="Nhac Quoc Thieu Viet Nam.mp3"> Le DinhBẢO TỐ

Lớp ba trường làng (11-03-2012)

Lời cô giáo dạy trẻ (11-03-2012)

Tôi đã thấy quỷ (11-03-2012)

Việt Nam Cộng Hòa muôn năm (11-03-2012)LÊ DUY

Lời khấn cầu (12-02-2013)

LK: Anh là ai & Việt Nam tôi đâu (05-03-2012)THA NHÂN

Đồng bào hỡi, cùng nhau đứng dậy (15-06-2013)

Về làm chi (15-06-2013)HOÀNG TƯỜNG

Lá cờ thiêng (06-10-2011)VIỆT KHANG

Anh là ai (25-09-2011)NGUYỄN HỮU NGHĨA

Vùng dậy anh em ơi (04-12-2009)HOÀNG LANG

Nhạc: Ta ra đi (15-11-2008)GIAO TIÊN

Nhạc: Huyền thoại con gái vua Tây Sơn (25-02-2009)HÀ THÚC SINH

Nhạc: Đêm Việt Nam (01-07-2008)TỪ BẮC VÔ NAM

Video nhạc: Từ Bắc vô Nam (24-03-2008)LÊ MINH BẰNG

Video nhạc: Phải lên tiếng (12-01-2008)LÊ QUANG

Video nhạc: 4000 năm & Hoàng Sa - Trường Sa (06-02-2008)BAN TÙ CA XUÂN ĐIỀM

Việt Nam dân tộc kiêu hùng (20-03-2011)

Sóng thần dân chủ (20-03-2011)

Vòng hoa thương tưởng, Lê Dinh (20-07-2010)

Giặc đến nhà, Mai Bích Dung (26-09-2009)

Vọng Nam Quan (29-07-2009)

Video Clip Nhạc: Tôi phải đi (20-01-2008)ĐOÀN TẤN KHANG

Nhạc: Lê Thị Công Nhân

Video Nhạc: Nói Với Bàn tay Thô BạoPHAN HUYỀN THOẠI

Video Nhạc: Gởi súng cho taoFree Web Template Provided by A Free Web Template.com