<BGSOUND src="Nhac Quoc Thieu Viet Nam.mp3"> Le DinhBẢO TỐ

Lớp ba trường làng

Lời cô giáo dạy trẻ

Tôi đã thấy quỷ

Việt Nam Cộng Hòa muôn nămLÊ DUY

Lời khấn cầu

LK: Anh là ai & Việt Nam tôi đâuTHA NHÂN

Nổi dậy đi

Nhất định không

Đồng bào hỡi, cùng nhau đứng dậy

Về làm chiHOÀNG TƯỜNG

Lá cờ thiêngVIỆT KHANG

Anh là ai (25-09-2011)NGUYỄN HỮU NGHĨA

Vùng dậy anh em ơiHOÀNG LANG

Nhạc: Ta ra điGIAO TIÊN

Nhạc: Huyền thoại con gái vua Tây SơnHÀ THÚC SINH

Nhạc: Đêm Việt NamTỪ BẮC VÔ NAM

Video nhạc: Từ Bắc vô NamLÊ MINH BẰNG

Video nhạc: Phải lên tiếngLÊ QUANG

Video nhạc: 4000 năm & Hoàng Sa - Trường SaBAN TÙ CA XUÂN ĐIỀM

Việt Nam dân tộc kiêu hùng

Sóng thần dân chủ

Vòng hoa thương tưởng, Lê Dinh

Giặc đến nhà, Mai Bích Dung

Vọng Nam Quan

Video Clip Nhạc: Tôi phải điĐOÀN TẤN KHANG

Nhạc: Lê Thị Công Nhân

Video Nhạc: Nói Với Bàn tay Thô BạoPHAN HUYỀN THOẠI

Video Nhạc: Gởi súng cho taoFree Web Template Provided by A Free Web Template.com