Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]


Hân hạnh giới thiệu 2 nhạc phẩm được phổ từ thơ của Vương Thu Thủy (France), trích từ CD Thu Man Mác (2008): Nàng nai với rừng thu, nhạc Trình Hưng, Khánh Duy trình bày & Anh còn đó, nhạc Trần Văn Toàn, Mai Thảo trình bàyNhà thơ

Vương Thu Thủy
Paris, FranceNàng nai
với rừng thu

Nhạc:
Trình Hưng

Trình bày: Khánh DuyAnh còn đó

Nhạc:
Trần Văn Toàn

Trình bày: Mai ThảoCD

THU MAN MÁCNÀNG NAI VỚI RỪNG THU
Thơ Vương Thu Thủy - Nhạc Trịnh Hưng
Khánh Duy trình bày

Trích từ CD THU MAN MÁC ( 2008 )Bấm PLAY 2 lầnANH CÒN ĐÓ
Thơ Vương Thu Thủy - Nhạc Trần văn Toàn
Mai Thảo trình bày

Trích từ CD THU MAN MÁC ( 2008 )Bấm PLAY 2 lầnFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật Website:

Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com