Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hát mừng Vu Lan, của Bảo Tố. Nữ ca sĩ Hương Lan trình bày.











Trình bày:



Hương Lan


























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com