Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hát mừng Vu Lan, của Bảo Tố. Nữ ca sĩ Hương Lan trình bày.Trình bày:Hương Lan


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com