Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vô thường từ em của Đào Lê Văn, qua phần trình bày của Vinh Hiển. (Trích từ CD Tình khúc Đào Lê Văn)



Tác giả



ĐÀO LÊ VĂN



LIÊN LẠC TÁC GIẢ:

[email protected]




Trình bày



VINH HIỂN





Free Web Template Provided by A Free Web Template.com