Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Viễn khách của Giao Tiên, qua phần trình bày của Khánh Ly.



Nhạc sĩ



Liên lạc tác giả:

GIAO TIÊN








Trình bày:

KHÁNH LY



























































BẤM PLAY




















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com