Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hương xưa. Thơ: Lâm Sông Đồng. Nhạc: LMST. Hòa âm: Nhạc sĩ Cao Ngọc Dung. Ca sĩ Thùy An trình bày.Thơ:

LÂM SÔNG ĐỒNGNhạc:

LMSTHòa âm:

Nhạc sĩ CAO NGỌC DUNGTrình bày:

Ca sĩ THÙY AN

HƯƠNG XƯA

LMST

Trình bày: Ca sĩ THÙY AN


Bấm PLAYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com