Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hương xưa. Thơ: Lâm Sông Đồng. Nhạc: LMST. Hòa âm: Nhạc sĩ Cao Ngọc Dung. Ca sĩ Thùy An trình bày.



Thơ:

LÂM SÔNG ĐỒNG



Nhạc:

LMST



Hòa âm:

Nhạc sĩ CAO NGỌC DUNG



Trình bày:

Ca sĩ THÙY AN





HƯƠNG XƯA

LMST

Trình bày: Ca sĩ THÙY AN






Bấm PLAY







Free Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com