Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Xin hãy làm ánh đuốc của Nguyệt Ánh, qua phần trình bày của chính tác giả.Tác giảNguyệt Ánh
XIN HÃY LÀM ÁNH ĐUỐC

Sáng tác của Nguyệt Ánh

Trình bày: Nguyệt Ánh


Bấm PLAYAnh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm trường xa xôi nẽo đường quê hương
Đêm thâm u đêm ngục tù non nước
Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng
Anh em ơi đêm chập chùng tan biến
Lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá
Hồn là sao kết tinh thành ngân hà
Sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta

Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Đêm khôn cùng nấu nung lòng người ly hương
Trong yên vui không quên thù non nước
Giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điêu tàn

Anh em ơi quê hương dù xa xôi
Chỉ là một vòng tay ta sẽ dời sông núi
Chỉ một cùng niềm tin sẽ lấp biển phá đồi
Đốt thêm đuốc tiên rồng bừng hùng khí cứu non sông

Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng soi đường thế giới
Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng muôn đời tiếp nối

Sáng trong gió mưa mịt mù
Sáng trong bão giông trùng trùng
Lửa thiêng ơi bùng lên trong lòng nước tôi

Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm dài sáng lên chiếu mộng tương lai
Vai Lam Sơn phất cao cờ phục quốc
Một Triệu Trưng giục chiêng trống Mê Linh vang trời

Anh em ơi tóc ta dù phai phôi
Mà hoạn nạn đời sau vẫn tươi dòng máu thấm
Truyền cho nhau máu xương rồng anh hùng
Sẽ mang đuốc thiêng về dựng ngày mới giữa non sôngFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật:

Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com