Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Khi Xa Đời Tôi Xa Luôn Tôi qua phần trình bày của nam ca sĩ Xuân Phú.Nam ca sĩ

XUÂN PHÚ

trình bày
 
Khi Xa Đời
Tôi Xa Luôn Tôi

Nhạc: Phạm Tuân
Thơ: Nguyễn Đăng Tuấn

Nhạc: Phạm Tuân
Thơ: Nguyễn Đăng Tuấn


 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com