Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Sàigòn của nhạc sĩ Thanh Giang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Vân.

(Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ của Nhạc sĩ Thanh Giang)



Tác giả: Nhạc sĩ



THANH GIANG
(Pennsylvania)



Trình bày: Ca sĩ



THANH VÂN (VN)








Trích từ CD Album
chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ
của Nhạc sĩ Thanh Giang






Bấm PLAY



Nữ ca sĩ THANH VÂN









Free Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com