Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]


Tác giảLê Mộng Nguyên


Paris (France)Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thu trên sông Seine. Thơ: Vương Thu Thủy. Nhạc: Lê Mộng Nguyên (Paris). Hòa âm: Quách Vĩnh Thiện (Paris). Qua phần trình bày của Mỹ Dung (Việt Nam).

Mỹ Dung

Việt NamHòa âm:Quách Vĩnh Thiện

Paris (France)

THU TRÊN SÔNG SEINE

Thơ: Vương Thu Thủy

Nhạc: Lê Mộng Nguyên (Paris)

Hòa âm: Quách Vĩnh Thiện (Paris)

Qua phần trình bày của Mỹ Dung (Việt Nam)Đêm qua ngồi đếm sao rơi
Lắng nghe thu rụng bên trời Paris
Sông Seine nước đến rồi đi
Luxembourg cỏ còn xanh ghi ngút ngàn.

Đêm nay ngồi đón thu sang
Nhớ người thu ấy thu này mênh mang
Thu xưa duyên đã gặp nhau
Thu này lỗi hẹn nghìn sau mong chờ.

Giòng sông lượn khúc lững lờ
Chiều về gió lộng đôi bờ sông xanh
Paris sương phủ mong manh
Vàng thu lá đổ phím đàn bâng khuâng.

Đêm qua thu bỗng chuyển mình
Đêm nay thu rụng dệt tình thơ yêu
Nhắn thu lá đổ muôn chiều
Vô tình thu đã để nhiều nhớ mong.Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com