Thơ: Hoàng Song Liêm

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tình xưa. Thơ: Hoàng Song Liêm. Nhạc: Từ Công Phụng. Ngọc Diệp trình bày.Nhạc:

Từ Công phụngTrình bày:

Ngọc Diệp
BẤM vào đây hoặc khung hình để nghe

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com