<BGSOUND src="Nhac Xuan Diem Ngang Mat Ma Di.mp3"> Le DinhTel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ngẩng mặt mà đi. Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm - Hòa âm Quốc Toản - Ban Tù Ca.Tác giả

Xuân Điềm
NGẨNG MẶT MÀ ĐI

Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
Hòa âm Quốc Toản - Ban Tù CaFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật:
Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com