Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]


Vũ trường - Karaoke Bébé: Chương trình dạ vũ với Ban nhạc PHẠM MẠNH CƯƠNG, mỗi tối thứ Bảy hàng tuần bắt đầu đúng 21:00 đến 24:00. Giá vé: 15$. Sau 24:00 là chương trình Karaoke.

Xin liên lạc:
Anh Miên
514 524-4805Với các ca sĩ:


Miên Thúy

Xuân Thảo

Lê Duy


Ban nhạc
Phạm Mạnh Cương

trình diễn tại Karaoke Bebe, Montreal, Canada
mỗi cuối tuần thứ 7 từ 9PM - 12AM.
Ban Nhạc: Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, Mạnh Quỳnh & Diễm Phúc.
Với các ca sĩ: Miên Thúy, Lê Duy & Xuân Thảo.

Bấm PLAY 2 lầnBAN NHẠC PHẠM MẠNH CƯƠNG
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương - Nhạc sĩ Diễm Phúc - Nhạc sĩ Phạm Mạnh QuỳnhFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com