Tác GiảHoàng Yến


 


Buổi Sáng Đọc Thư Em
Sáng nay ngồi đọc thư em gửi,
Nét chữ như dàn trải tấm lòng,
Giữa lúc người ta thư điện tử,
Em viết trên mực tím, giấy hồng.

Lời thư em khiến ta xao xuyến,
Lòng vẫn thuỷ chung đến bạc đầu,
Ta sẽ về khi Xuân trở lại,
Tình nồng đượm thắm đến thiên thu.

Rất tiếc gặp em quá muộn màng,
Qua rồi mộng ước, tuổi thanh xuân,
Đã nghe ngao ngán đời dâu bể,
Nói tiếng yêu đương thấy ngại ngần.

Ta ngồi yên tịnh đọc thư em,
Nhà vắng như càng trống vắng thêm,
Nghe khao khát quá Xuân đoàn tụ,
Em dáng vào ra rất diệu hiền.


 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com