Tác GiảHoàng Yến


 


Về thăm GÒ CÔNG
Anh có về thăm Gò Công chưa?
Để nghe gió Bấc thổi giao mùa,
Phả từng hơi lạnh vào tim óc,
Và cũng lạnh lùng những chuyện xưa.

Anh có về thăm Gò Công chưa?
Để nghe kỷ niệm gợi hồn thơ,
Người đi từ buổi tàn binh lửa,
Từng bước lìa xa. Bước thẩn thờ.

Anh có về thăm Gò Công chưa?
Soi mình bóng nước Ao Trường Đua,
Xơ ri mời gọi qua Cầu Đúc,
Vườn cũ còn xanh những đợi chờ.

Anh có về thăm Gò Công chưa?
Một thời thơ ấu vẫn nô đùa,
Cảnh cũ đây nhà Đốc Phủ Hải,
Sân bay còn vắng lúc trời trưa?

Anh có về thăm Gò Công chưa?
Hoà Đồng, Hoà Lạc rất nên thơ,
Hoà Bình với tóc dừa buông xoả,
Hoà Tân người cũ vẫn trông chờ!

Anh có về thăm Gò Công chưa?
Người bao năm chắc đã già nua,
Chỉ lòng thơ mãi còn trong sáng,
Vì bụi thời gian chửa xoá mờ.

Anh có về thăm Gò Công chưa?
Hàn huyên lúc tửu hậu trà dư,
Cho vơi đi nỗi sầu ly khách,
Dằn vặt nhớ nhung cả bốn mùa.

Mai cùng về thăm lại Gò Công,
Vàm Láng vui nói với chợ Giồng:
Cho dù cả bốn phương luân lạc,
Đẹp nhất quê mình! Anh biết không?


 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com