<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh
Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ


Bạo quyền nín im
toàn dân đứng dậy

Họa bài thơ của
TRẦN MẠNH HẢO

Tàu cướp đất, chiếm rừng rồi đoạt cá
Uất hận dâng trào phủ lấp vừng đông
Cả đám bạo quyền ươn hèn sợ giặc
Chúng không còn là cháu Lạc con Hồng .

Muôn binh Trần một lời thề “Sát Thát”
Bình Định Vương truyền “Đại Cáo Bình Ngô”
Trận Đống Đa toàn quân vang tiếng hát
Gương cũ tiền nhân tô sáng đẹp cơ đồ .

Ta chẳng còn chi một khi mất nước
Nếu ươn hèn để Hán tặc cướp giang sơn
Nhà cửa , vợ con sẽ vào tay giặc
Bản thân ta, ngựa gẫy vó cụt bờm .

Ta, hậu duệ những Ngô Quyền, Bình Định Vương, Trần Hưng Đạo
Dòng máu hào hùng, bất khuất ... đồng bào ơi !
Phất lộng ngọn cờ, vung cao mũi dáo
Thét gầm lên cho chấn động đất trời .

Tiền nhân ta dày công gầy dựng nước
Chưa lần nào giặc tới chịu ngồi im
Cọc nhọn cắm sông, mây rừng kết chão
Hán tặc bao phen đứa nổi đứa chìm

Đám bạo quyền trơ mắt nhìn lũ cướp
Thì toàn dân cùng chung ý đồng tình
Sát cánh kề vai giữ gìn xã tắc
Vì quê hương cùng thề quyết hy sinh !

Mất đảo, mất rừng, mất đất, mất biển
Chúng trơ mắt nhìn chẳng dám động quân
Hôm nay toàn dân kết đoàn diệt giặc
Rồi mai đây sẽ trị tội lũ gian thần .Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ

Montréal, chiều 02/8/2012

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com