<BGSOUND src="Le Duy Anh La Ai & Viet Nam Toi Dau.mp3"> Le Dinh
Trần Văn LươngQuý vị đang nghe 2 nhạc phẩm
Anh Là Ai & Việt Nam Tôi Đâu
của nhạc sĩ Việt Khang
qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada.Trần Văn Lương

Cali, đầu Mùa Quốc Hận 2012


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com