Quý vị đang thưởng thức Clip nhạc Anh còn yêu em, thơ Phan Thành Tài, nhạc Anh Bằng. Trình bày: Lê Duy & Xuân Thảo, Montreal, Canada. Thực hiện Video: Lê Duy. Hình ảnh: Internet







Thơ:

PHAN THÀNH TÀI



Nhạc:



ANH BẰNG



Trình bày:



LÊ DUY
XUÂN THẢO

Montreal, Canada



Thực hiện Video:

Lê Duy



Hình ảnh:

Internet



















































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com