MUSIC CLIPQuý vị đang thưởng thức tiếng đàn dương cầm của
bé Jenny Đan Thi, 11 tuổi, cư ngụ tại Longueuil, Québec, Canada

(Nhạc phẩm: Pepin và Concerto - Haydn, trình tấu lúc 10 tuổi, năm 2006)
Jenny Đan Thi, 11 tuổiFree Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp  Liên lạc: Lê Dinh: (450) 442-3292

Email: nthuat@sympatico.caMục Lục | Liên Lạc


Free Web
Template Provided by A Free Web Template.com