Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thuở học trò (2010). Sáng tác của Lê Dinh, qua phần trình bày của Xuân Thảo. Hòa âm & thu thanh: Lê Duy, Montreal. Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada.

LÊ DINHTrình bày:Xuân Thảo (Montreal)Hòa âm & thu thanh:Lê Duy (Montreal)Thực hiện Video:

Lê Minh Đức

(Montreal, Canada)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com