Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời tạ tội. Sáng tác của Lê Dinh. Qua phần trình bày của Lê Duy (Montreal, Canada).



Tác giả



Nhạc sĩ

LÊ DINH

Montreal, Canada



Trình bày



LÊ DUY

Montreal, Canada



















































Sáng tác của LÊ DINH



Hòa âm: Quốc Dũng
Trình bày: Lê Duy, Montreal, Canada
Thực hiện Video: Lê Duy, Montreal, Canada
Phim & hình ảnh: Internet












Free Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com