Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]






Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời vĩnh biệt. Sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh. Hòa âm: Quốc Dũng. Bảo Yến trình bày.







Nhạc sĩ Lê Dinh






Hòa âm: Quốc Dũng





Trình bày: Bảo Yến









LỜI VĨNH BIỆT

Sáng tác của: LÊ DINH

Hòa âm: Quốc Dũng - Trình bày: Bảo Yến

















Free Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp



Thực hiện và kỹ thuật:

Lê Duy & Đan Thi



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com